Planine, ki obdajajo Kranj, omogočajo idealen pobeg v naravo, ki je nagrajen z veličastno panoramo okoliškega hribovja, Ljubljansko kotlino na eni ter Karavankami in Alpami na drugi strani.
Za lačne in počitka potrebne pohodnike pa bo z domačimi jedmi poskrbljeno za pristno kulinarično izkušnjo.